Affiliate marketing คืออะไร

Affiliate marketing คืออะไร

Affiliate marketing คืออะไร

Affiliate marketing (การตลาดแบบ Affiliate) เป็นกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ให้โอกาสกับบุคคลหรือบริษัทเข้าร่วมในหน้าที่การโฆษณาและส่งผู้ซื้อหรือลูกค้าให้กับผู้สร้างสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ในแลกเปลี่ยนของค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชันตามรายการที่ขายได้ ระบบ Affiliate marketing นี้มีองค์ประกอบหลักดังนี้:

  1. ผู้สร้างสินค้าหรือบริการ (Merchant): คือบริษัทหรือบุคคลที่มีสินค้าหรือบริการที่ต้องการโปรโมทและขายผ่านระบบ Affiliate marketing.
  2. ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Affiliate (Affiliate): คือบุคคลหรือบริษัทที่สนใจในการโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้สร้างสินค้าหรือบริการนั้น ๆ บนพื้นที่ออนไลน์ของตน โดยอาจเป็นเว็บไซต์เฉพาะหรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น บล็อก, YouTube, หรือโซเชียลมีเดีย.
  3. ลิงก์ Affiliate (Affiliate Link): คือลิงก์ที่ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Affiliate นำมาวางบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ และใช้ในการนำผู้ชมไปยังเว็บไซต์หรือหน้าสินค้าของผู้สร้างสินค้าหรือบริการ.
  4. ค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชัน (Commission): คือเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Affiliate จะได้รับเมื่อมีผู้ซื้อหรือผู้ที่คลิกลิงก์ Affiliate ทำการซื้อสินค้าหรือบริการ.

ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Affiliate มักจะได้รับค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชันตามรายการที่ขายได้ ระบบ Affiliate marketing มีความเป็นส่วนตัวและความยืดหยุ่นสูง ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมสามารถเลือกสินค้าหรือบริการที่ต้องการโฆษณาและสร้างเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อโปรโมทผ่านลิงก์ Affiliate ของตน โดยผู้สร้างสินค้าหรือบริการจะติดตามการขายและจ่ายค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชันตามที่ได้ตกลงล่วงหน้า.

ระบบ Affiliate marketing เป็นวิธีการตลาดที่มีความรู้สึกในรูปแบบ Win-Win โดยทั้งผู้สร้างสินค้าและผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Affiliate มีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรและประสิทธิภาพในการตลาดสูงขึ้นเมื่อมีการประสานงานอย่างดี.

image
Written By
Admin

รับทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ครบวงจร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความทั้งหมด
เจสซี่มัม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอด เจสซี่มัม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยเพิ่มน้ำนมหลังคลอด By BabyMom